Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właściciel

Sklep internetowy Colorico działa pod adresem internetowym http://www.colorico.pl. Sklep jest własnością firmy COLORICO Jakub Kucharski , z siedzibą w Borównie, ul. Słoneczna 21, 86-022 Dobrcz, NIP: 554-240-17-32, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEDIG), prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

 1. Regulamin

Realizacja sprzedaży przez Colorico.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług Sklepu i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia.

II. ZAKUPY 

 1. Obszar działania

Usługi oferowane przez Colorico dostępne są na terenie Polski.

 1. Kupujący

Z oferty Colorico mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne. Osoba lub podmiot dokonujący zakupu towarów w sklepie Colorico.pl w dalszej części regulaminu nazywana jest Kupującym.

 1. Ceny

Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione na stronie internetowej Colorico.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

Colorico zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, lub wprowadzania w nich zmian.

 1. Oferta handlowa

Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Colorico do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

 1. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Colorico  w momencie przekazania Klientowi zamówienia wraz rachunkiem. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

 1. Dostawa i koszty dostawy

Realizacja dostawy jest wykonywana za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie Colorico, paczkomatów InPost lub Poczty Polskiej.

Koszt dostawy za pośrednictwem Kuriera jest stały, niezależny od ilości zakupionego towaru, chyba że zamówienie przekroczy sumę 250 PLN – wtedy koszt dostawy pokrywa Sprzedający.

Koszt dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej wyliczany jest indywidualnie, w zależności od ilości i wagi zamówionego towaru.

Koszty dostawy dotyczą przesyłek wyłącznie na terenie Polski.

III. ZAMÓWIENIE KLIENTA

 1. Składanie i akceptacja zamówienia

W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

– wyboru zamawianych towarów lub usług
– wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony dokument sprzedaży (mogą to być różne adresy)
– wyboru sposobu płatności.

W przypadku zamówień specjalnych zamówienia można dokonać poprzez adres email dostępny na stronie internetowej sklepu Colorico.pl lub kontakt telefoniczny pod wskazanym numerem telefonu.

 1. Potwierdzenie i realizacja zamówienia

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w przycisk ‘Dokonaj zakupu’. Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

 1. Możliwość zmiany zamówienia

Klient ma możliwość dokonania zmiany w swoim zamówieniu drogą elektroniczną lub telefoniczną do momentu przekazania zamówienia do wysyłki (nie dotyczy produktów personalizowanych lub wykonanych na specjalne życzenie Klienta).

 1. Termin realizacji dostawy

Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz obszaru określonego jego kodem pocztowym, ale nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności dotyczących zamówień personalizowanych lub wykonanych na życzenie Klienta, termin realizacji może zostać wydłużony, o czym Klient zostanie poinformowany.

 1. Dni wolne

Colorico nie realizuje zamówień w dni świąteczne, tj. ustawowo wolne od pracy. Colorico zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. Informacja o tym będzie udostępniona na stronie sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

 1. Odmowa realizacji zamówień

Colorico  zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

 1. Klient nie przestrzega zasad Regulaminu
 2. Zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych – gdy nie ma możliwości dostarczenia towaru do miejsca zadeklarowanego odbioru.
 3. Termin dostawy zamówienia określony przez Klienta jest niemożliwy do realizacji.
 4. Faktura/paragon – do zamówienia dołączony jest paragon/rachunek obejmujący dostarczane pozycje zamówienia.

IV. PŁATNOŚCI

Sposoby płatności

Klient Colorico dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia.

Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

– Przelew na konto. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności na koncie Sklepu.

– Płatność internetowa. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

– Płatność za pobraniem. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia.

V. DOSTAWA

Dostawca

Dostawca firmy kurierskiej lub doręczyciel Poczty Polskiej zostawia przesyłkę osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Przy wyborze opcji dostawy za pośrednictwem paczkomatów InPost, dostawca zostawia przesyłkę w urządzeniu (paczkomacie) określony przez Klienta, lub najbliższym miejsca jego zamieszkania.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

Niezgodność przesyłki z zamówieniem/uszkodzenie przesyłki

Klient powinien sprawdzić, czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, należy wypisać wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokół uszkodzenia oraz poinformować o tym Sprzedawcę. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę.

Reklamacje

Sklep zobowiązuje się dostarczyć do Klienta towar wolny od wad. Innymi słowy Sklep ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotów świadczenia odpowiadającym umowie przy uwzględnieniu przepisów kodeksu cywilnego w tym zakresie.

 1. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą, po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru w Sklepie (np. rachunek, wiadomość mailowa z potwierdzeniem zakupu, potwierdzenie przelewu lub inny dokument wykazujący, że Klient kupił towar w Sklepie) wraz z opisem wad oraz protokołu szkody w sytuacji, gdy przesyłka została uszkodzona.
 3. Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar wraz z kosztami wysyłki w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta.
 4. Reklamowany towar należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres siedziby Firmy.
 5. Sprzedawca odpowiada za wadliwy towar 2 lata od momentu jego wydania, natomiast termin na złożenie reklamacji wynosi 1 rok od momentu wykrycia wady.
 6. Sklep ustosunkowuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. W przypadku gdy Sklep nie uzna reklamacji Klienta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 7. Klient będący konsumentem ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej Federacji Konsumentów
 8. W przypadku wystąpienia wad, kupujący może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi dokładanie określając żądania:

*) Naprawy

*) Wymianu towaru na nowy

*) Obniżenia ceny

*) Odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy)

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru.
 2. Z możliwości odstąpienia od zawartej umowy wyłączone są produkty niestandardowe, wykonane według specyfikacji Klienta lub personalizowane na zamówienie Klienta.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie odstąpienia od umowy na adres 86-022 Borówno, ul. Słoneczna21 lub na adres email colorico@g.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Jego użycie nie jest obligatoryjne – klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jakiejkolwiek formie. Jeżeli Klient zdecyduje się na drogę elektroniczną złożenia oświadczenia, Sklep prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia. Wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dni od otrzymania towaru wystarczy do zachowania terminu.
 4. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu
 6. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (płatności za towar w tym koszty dostarczenia) w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu. Zwracany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres firmy.

Dokument oświadczenia odstąpienia od umowy do pobrania

 VII. DANE OSOBOWE

 1. Dokonując zakupu w sklepie Colorico, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę COLORICO Jakub Kucharski jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest COLORICO Jakub Kucharski. Niezbędnym przymiotem administratora danych osobowych jest posiadanie kompetencji decyzyjnych w stosunku do danych, które znajdują się w jego dyspozycji. O celach i środkach przetwarzania danych osobowych decyduje Zespół ds. Bezpieczeństwa COLORICO Jakub Kucharski Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta.
 5. Każdy Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez sklep colorico.pl swoje dane osobowe oraz do ich zmiany lub aktualizacji. Dane osobowe mogą być w każdym czasie usunięte z platformy internetowej colorico.pl poprzez usunięcie profilu Klienta.
 6. Dane osobowe klientów sklepu internetowego podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 7. Zapisując się na Newsletter Klient wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej z ofertami promocyjnymi i/lub nowościami aktualnie obowiązującymi w Sklepie. Klient może zrezygnować z tej opcji używając linka podanego w wiadomości Newsletter.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług Colorico ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. Colorico nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

 1. Dostarczenie wiadomości e-mail

Colorico  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

 1. Zwrot pieniędzy

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Colorico dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane przez Klienta.

 1. Wykorzystywanie materiałów

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej colorico.pl (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody osoby prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Colorico.

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności:

– Kodeks cywilny
– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2015.