Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego colorico.pl

Wstęp do polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów lub potencjalnych Klientów sklepu w związku ze sprzedażą towarów w sklepie internetowym na platformie colorico.pl. Polityka prywatności ma na celu również pomóc zrozumieć praktyki oraz warunki w ramach, których sklep colorico.pl zbiera, używa i przechowuje Twoje dane osobiste. Polityka dotyczy danych zebranych:

 • na stronie colorico.pl
 • z komunikacji z colorico.pl poprzez wiadomości email.
 • podczas rejestracji do sklepu w celu złożenia zamówienia
 • podczas subskrypcji do biuletynu (newsletter)

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Jednocześnie każdy, kto podaje dane osobowe w sklepie colorico.pl, zapewnia, że podawane przez niego dane są kompletne i poprawne, a w przypadku podawanego adresu email oświadcza, że jest jego właścicielem.

 

Kto jest administratorem danych osobowych sklepu internetowego colorico.pl

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Jakub Kucharski prowadzący działalność gospodarczą Colorico Jakub Kucharski z siedzibą w Borównie, ul. Słoneczna 21, 86-022 Dobrcz, NIP: 554-240-17-32, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEDIG), prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

 

Jakie dane zbieramy?

W zależności od celu, w jakim korzystacie ze sklepu colorico.pl zbieramy następujące dane:

 • Kontakt poprzez formularz kontaktowy na stronie colorico.pl
  • E-mail – konieczny do wysłania wiadomości i dalszej komunikacji
 • Rejestracja / złożenie zamówienia / dane do faktury
  • E-mail – konieczny do logowania do colorico.pl oraz do komunikacji związanej z korzystaniem z colorico.pl
  • Imię i nazwisko – konieczny do zaadresowania przesyłki i do wystawienia dokumentu sprzedaży (w przypadku prośby o fakturę)
  • Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) – konieczny do zaadresowania przesyłki
  • Numer telefonu – konieczny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez firmy kurierskie)
  • Nazwa firmy ora z NIP – konieczne do wystawienia faktury
 • Dane związane z korzystania z usługi Google Analytics służące do analizy oglądalności stron internetowych: adres IP, przeglądarka, system operacyjny, język, przeglądane strony i czas przeglądania stron w sklepie colorico.pl

 

Jak zbieramy dane?

Dane zbierane są na stronie colorico.pl w dwojaki sposób:

 • Dane zbierane bezpośrednio poprzez dobrowolne wprowadzenie danych przez użytkownika poprzez formularze na stronie colorico.pl (formularz kontakt i rejestracja)
 • Dane zbierane pośrednio poprzez „ciasteczka” (polityka plików cookies opisana jest szerzej w dalszej części polityki prywatności)

W sklepie colorico.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszego sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez administratora danych osobowych serwisu colorico.pl. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Administrator zaleca się zapoznać.

 

Dlaczego prosimy o Twoje dane?

Dane zbierane przez nas w celu:

 • Realizacji zamówień dokonany w sklepie colorico.pl i wywiązania się z obowiązków związanych z zawarciem umowy na odległość
 • Zapewnienia wglądu do informacji związanych z kontem w sklepie colorico.pl (np. historia zamówień)
 • Kontaktu z klientami, kontrahentami lub potencjalnymi klientami, kontrahentami.
 • Poprawy i udoskonalenia doświadczenia użytkownika (User Experience) mianowicie: umożliwić naszej stronie colorico.pl rozpoznawanie urządzeń do przeglądania strony colorico.pl, rozpoznawać użytkowników, oszczędzając ich czas związany z podawaniem tych samych informacji wielokrotnie potrzebnych do wykonywania tych samych zadań/akcji na stronie colorico.pl.
 • Analizy i badania ruchu użytkowników na stronie colorico.pl w celu przystosowania strony do bycia prostej w użyciu i zapewnieniu odpowiednio szybkiej odpowiedzi na zapytania.

 

Kto przetwarza Twoje dane?

Dane podane podczas komunikacji lub rejestracji w colorico.pl są przetwarzane wyłącznie przez colorico.pl

Dane podane podczas składania zamówienia są przetwarzane przez colorico.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 • Imię, nazwisko, telefon, adres, email wskazane, jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego, będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przekazywane są do serwisu przesyłek kurierskich Furgonetka, DPD Polska InPost oraz Poczta Polska.
 • Imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres wskazane, jako dane, na które ma być wystawiony dokument sprzedaży (faktura) są przekazywane w postaci papierowego dokumentu sprzedaży do firmy księgowej.

W przypadku skorzystania z płatności online z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez colorico.pl.

Na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy administratorem danych osobowych colorico.pl a firmą hostingową dostarczającą rozwiązania IT (tj. konta poczty elektronicznej, serwery oraz infrastruktura IT) , firma lh.pl staje się podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie Administratora danych colorico.pl.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym,colorico.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności. Administrator danych osobowych nie powierza, nie udostępnia i nie sprzedaje zebranych danych podmiot trzecim.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe nie powinny być przechowywane w nieskończoność, bez ograniczenia czasowego, dlatego sklep colorico.pl przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w punkcie, „Dlaczego prosimy o Twoje dane” tj. tak długo jak osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę oraz tak długo jak jest to konieczne do realizacji umowy kupna/sprzedaży produktów w sklepie colorico.pl z wyjątkiem dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 • Jeśli subskrybujesz do biuletynu (newsletter), Twój adres email będzie przechowywany do czasu, aż zrezygnujesz z subskrypcji
 • Jeśli kontaktujesz się z nami przez formularz kontaktowy, Twój adres email będzie przechowywany do momentu ustania przydatności.
 • Biorąc pod uwagę konto użytkownika oraz dane związane z dokumentacją księgową (np. nazwa i adres firmy, NIP) będą przechowywane do momentu ustania przydatności i zgodnie z wymaganiami ordynacji podatkowej (obecnie 5 lat)
 • Pozostałe dane związane z rejestracją i złożeniem zamówienia przechowywane będą do momentu Klient wyraża na to zgodę lub istnieje inna podstawa prawa do przetwarzania tych danych (np. realizacja umowy lub realizacja prawa klienta do gwarancji bądź ochrony sprzedawcy). Ten okres czasu, co do zasady wynosi nie dłużej, niż 3 lata.

 

Jak chronimy Twoje dane?

Administrator danych osobowych wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych. Do najważniejszych elementów należą:

 • Certyfikat SSL zaimplementowany dla domeny colorico.pl, który chroni informacje przesyłane pomiędzy osobą odwiedzającą stronę colorico.pl a serwerem, na którym strona się znajduje. Dzięki szyfrowaniu danych połączenie jest zabezpieczone przez „podsłuchaniem” go przez osoby trzecie. Certyfikat SSL chroni dane prywatne użytkowników strony, takie jak dane teleadresowe, loginy i hasła.
 • Urządzenia, na których odbywa się przetwarzanie danych zabezpieczone są hasłem, programem antywirusowym oraz zaporą sieciową (tj. firewall)
 • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 • Infrastruktura lh.pl znajduje się w serwerowni spełniającej rygorystyczne wymogi klasy Tier-3 wg normy ANSI TIA-942.

 

Jakie są Twoje prawa?

 • Możesz przeglądać/serfować po stronie colorico.pl bez podawania, jakichkolwiek danych
 • W każdym momencie, możesz zmienić, sprostować dane osobowe samodzielnie poprzez zalogowanie się do sklepu colorico.pl i aktualizacje danych poprzez panel klienta.
 • Możesz zażądać zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, tzw. prawo do bycia zapomnianym:
  • Możliwość żądania przez osobę, której dane dotyczą, usunięcia jej danych osobowych
  • Możliwość żądania, aby administrator danych poinformował innych administratorów danych, którym upublicznił dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych lub ich kopie.
 • Zmianę danych oraz chęć ich usunięcia można zgłaszać bezpośrednio do administratora danych osobowych wysyłając email na adres sklep@colorico.pllub kontaktując się telefonicznie pod numerem +48 608 878 637.
 • Masz prawo do przenoszenia danych, czyli
  • Otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, uprzednio dostarczonym administratorowi. Opcja dostępna z poziomu „Moje konto” na stronie sklepu.
  • Prawo przesłania przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony administratora danych
 • Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych Administrator danych osobowych zachęca do kontaktu pod numerem telefonu +48 608 878 637 lub e-mail sklep@colorico.pl

 

 Zmiana polityki prywatności colorico.pl

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego colorico.pl. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

Polityka plików “cookies”

 • Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator sklepu Jakub Kucharski z siedzibą w Borównie, ul. Słoneczna 21
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Żródło informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/